شماره ركورد :
140743
پديد آور :
تول، جان كندي
Author :
Toole , John Kennedy
تولد/وفات :
، ۱۹۳۷ - ۱۹۶۹م.
عنوان :
اتحاديه ي ابلهان
شرح پديد آور :
جان كندي تول
مترجم :
ترجمه ي پيمان خاكسار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۷
مشخصات ظاهري :
۴۶۷ ص.
فروست :
داستان غير فارسي ؛۱۴۰ , جهان نو
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: A confederacy of dunces. ., ۱۹۹۵.
يادداشت :
چاپ بيست و يكم
موضوع :
داستان هاي آمريكايي -- قرن ۲۰م.
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم خاكسار ، پيمان ، ۱۳۵۴ -
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
ت866الف
تاريخ :
1397
شابك :
978-600-7283-18-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت