شماره ركورد :
140375
پديد آور :
مولر، هرتا
Author :
Muller , Herta
تولد/وفات :
، ۱۹۵۳ - م.
عنوان :
گذرنامه
شرح پديد آور :
هرتا مولر
مترجم :
ترجمه ي مهرداد وثوقي.
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۱
مشخصات ظاهري :
۱۱۶ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Mensch ist ein Grosser Fasan auf der Welt, c۲۰۰۹.‎
يادداشت :
كتاب حاضر از متن انگليسي با عنوان The passport به فارسي برگردانده شده است. , چاپ دوم
موضوع :
داستان هاي آلماني -- قرن ۲۰م.
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم وثوقي ، مهرداد ، ۱۳۵۷ -
ردة اصلي :
833
رده فرعي :
/914
شمارة كاتر :
م847گ
تاريخ :
1391
شابك :
978-964-191-137-1
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت