شماره ركورد :
140160
پديد آور :
كيس، دونالد اوئن
Author :
Case , Donald Owen
عنوان :
جست و جوي اطلاعات بررسي تحقيقات درباره ي اطلاع يابي، نيازهاي اطلاعاتي، و رفتار اطلاعاتي (كتاب برگزيده ي سال ۲۰۰۲ انجمن علوم... )
شرح پديد آور :
نوشته ي دونالد كيس
مترجم :
ترجمه زاهد بيگدلي
گردآورنده :
با همكاري شبنم شاهيني، روح الله خادمي، سيده صديقه طاهرزاده موسويان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۳
مشخصات ظاهري :
۸۴۰ ص.: جدول
فروست :
انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ؛۶۷۴
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior,۲nd ed,۲۰۰۷.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [۷۲۱]- ۸۴۰ و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
بازيابي اطلاعات , تحقيق , پردازش اطلاعات انساني , رفتار اطلاع يابي
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم بيگدلي ، زاهد ، ۱۳۲۶ - , پ ، مترجم شاهيني ، شبنم ، ۱۳۶۹ - , پ خادمي ، روح الله ، ۱۳۶۳ - , پ ، مترجم طاهرزاده موسويان ، سيده صديقه ، ۱۳۵۸ - , ت دانشگاه شهيد چمران اهواز
ردة اصلي :
025
رده فرعي :
/524
شمارة كاتر :
ك957ج
تاريخ :
1393
شابك :
978-600-141-164-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت