شماره ركورد :
139785
پديد آور :
بول، هاينريش
Author :
Boll, Heinrich
تولد/وفات :
۱۹۱۷-۱۹۸۵م
عنوان :
قطار به موقع رسيد
شرح پديد آور :
هاينريش بل
مترجم :
ترجمه كيكاوس جهانداري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۷۲
مشخصات ظاهري :
۱۶۵ص
فروست :
داستان خارجي ؛ ۹ , ؛ ۹
يادداشت :
عنوان اصلي : ‎Der zug war punktlich , چاپ سوم: ۱۳۸۵ , چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۷ , چاپ نهم: ۱۳۹۶
موضوع :
داستان هاي آلماني -- قرن ۲۰م
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم جهانداري ، كيكاوس ، ۱۳۰۲ - ۱۳۹۳
ردة اصلي :
833
رده فرعي :
/914
شمارة كاتر :
ب784ق
تاريخ :
1372
شابك :
964-6194-67-2 : , 978-964-6194-67-0 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت