شماره ركورد :
139445
پديد آور :
سوديرن ، اوزنور
Author :
Sevdiren , Öznur
عنوان :
جايگزين هاي حبس در انگلستان و ولز، آلمان و تركيه (مطالعه تطبيقي)
شرح پديد آور :
تاليف اوزنور سوديرن
مترجم :
برگردان حميدرضا دانش ناري، حامد صفايي آتشگاه
غيره :
[براي] معاونت توسعه مديريت و منابع اداره كل آموزش و پژوهش [سازمان تعزيرات حكومتي]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۶
مشخصات ظاهري :
۳۳۶ ص : نمودار
فروست :
نشر ميزان ؛ ۱۰۷۷
عناوين ديگر :
مطالعه تطبيقي جايگزين هاي حبس در انگلستان و ولز، آلمان و تركيه
يادداشت :
عنوان اصلي: Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey : A Comparative Study, 2011 , عنوان روي جلد: مطالعه تطبيقي جايگزين هاي حبس در انگلستان و ولز، آلمان و تركيه
كتابنامه :
ص. [۲۶۳] - ۳۳۶؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
زنداني شدن -- اروپا , Imprisonment -- Europe , زنداني شدن -- تركيه , Imprisonment -- Turkey
شناسه هاي افزوده :
مطالعه تطبيقي جايگزين هاي حبس در انگلستان و ولز، آلمان و تركيه , پ ، مترجم دانش ناري ، حميدرضا ، ۱۳۶۷ - , پ ، مترجم صفائي آتشگاه ، حامد ، ۱۳۶۸ - , ت سازمان تعزيرات حكومتي . اداره كل آموزش و پژوهش
ردة اصلي :
364
رده فرعي :
/6
شمارة كاتر :
س796ج
تاريخ :
1396
شابك :
978-964-511-876-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت