شماره ركورد :
138502
پديد آور :
نديم كابلي، عبدالغفور
تولد/وفات :
، ۱۲۹۸ - ۱۳۳۴ق.
عنوان :
ديوان نديم
شرح پديد آور :
عبدلغفور نديم كابلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۸۷
مشخصات ظاهري :
۲۵۰ص.
موضوع :
شعر فارسي - شاعران افغاني- قرن ۱۴
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن374د
شابك :
978-964-2930-03-6
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت