شماره ركورد :
138385
پديد آور :
فوترل، چارلز
Author :
Futrell , Charles
عنوان :
اصول فروش
شرح پديد آور :
مولف چارلز فوترل
مترجم :
مترجم كامبيز حيدر زاده، مجيد مير ويسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۶
مشخصات ظاهري :
944 ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت :
Fundamentals of selling : customers for life through service, 12th ed, c2011
موضوع :
فروشندگي , Selling
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم حيدرزاده ، كامبيز ۱۳۵۴ - , پ ، مترجم ميرويسي ، مجيد ، ۱۳۵۵ -
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/85
شمارة كاتر :
ف876الف
تاريخ :
1396
شابك :
978-600-8127-44-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت