شماره ركورد :
138251
پديد آور :
نرشخي ، محمدبن جعفر
تولد/وفات :
، ۲۸۶ - ۳۴۸ق.
عنوان :
ترجمه تاريخ بخارا بر اساس نسخۀ كتابخانۀ صارم الدوله اصفهان – ش ۱۲
شرح پديد آور :
مولف ابوبكرمحمدبن جعفر نرشخي
مترجم :
تلخيص ترجمه فارسي از متن عربي محمبن زفربن عمر
گردآورنده :
مترجم ابونصراحمدبن محمدبن نصر قبادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۶
مشخصات ظاهري :
۲۵۸ص.: مصور(رنگي)
فروست :
براي فردا ؛۴۸
يادداشت :
كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
موضوع :
نثر فارسي -- قرن ۶ق. , Persian prose literature -- 12th century , بخارا (ازبكستان) -- تاريخ , Bukhoro (Uzbekistan) -- History
شناسه هاي افزوده :
پ محمد بن زفر ، قرن ۶ق , پ ، مترجم قباوي ، احمدبن محمد ، قرن ۶ق , ت مجمع ذخائر اسلامي , ع
ردة اصلي :
958
رده فرعي :
/707
شمارة كاتر :
ن389ت
تاريخ :
1396
شابك :
978-964-988-948-1
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت