شماره ركورد :
138114
پديد آور :
كروزه ، اوتو
Author :
Cruse , Otto
عنوان :
فن و هنر داستان نويسي يا چگونه زندگي را در زبان بيان كنيم
شرح پديد آور :
اتو كروزه
مترجم :
برگردان پيمان كي فرخي
ويرايشگر :
ويراستار پيام يزداني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۵
مشخصات ظاهري :
۳۰۲ص.
عناوين ديگر :
چگونه زندگي را در زبان بيان كنيم
عنوان به زبان اصلي :
Kunst und Technik des Erzahlens : wie Sie das Leben zur Sprache bringen, ۲۰۰۲
كتابنامه :
ص. [۲۸۳] - ۲۸۹؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
داستان نويسي , Fiction -- Authorship
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم كي فرخي ، پيمان ، ۱۳۵۳ - , ع : چگونه زندگي را در زبان بيان كنيم
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
ك483ف
تاريخ :
1395
تاريخ ورود اطلاعات :
1397/03/12
شابك :
978-964-207-079-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت