شماره ركورد :
137953
عنوان :
سالنامه حوادث ترافيكي ايران سال ۱۳۹۵
شرح پديد آور :
[گردآورندگان] كامران باقري لنكراني...[و ديگران]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۶
مشخصات ظاهري :
۲۳۹ص.
يادداشت :
گردآورندگان كامران باقري لنكراني ، سيد تقي حيدري ، مريم اكبري ، رضا تبريزي ، اقبال سخاوتي , چاپ دوم
موضوع :
رانندگي -- حوادث -- مقاله ها و خطابه ها
شناسه هاي افزوده :
پ ، گردآورنده باقري لنكراني ، كامران ، ۱۳۴۴ -
ردة اصلي :
363
رده فرعي :
/125
شمارة كاتر :
س228
تاريخ ورود اطلاعات :
1397/02/23
شابك :
978-600-94832-800-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت