شماره ركورد :
137373
پديد آور :
احمدي، احمدرضا
تولد/وفات :
، ۱۳۱۹ -
عنوان :
خواب و خواب و خواب خوابي نيست
شرح پديد آور :
احمدرضا احمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۳
مشخصات ظاهري :
۲۵۱ص.
فروست :
شعر فارسي
موضوع :
شعر فارسي -- قرن ۱۴
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
الف284خ
شابك :
978-600-229-450-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت