شماره ركورد :
137026
پديد آور :
نبي فر، شيما
عنوان :
زبان شناسي و خواندن
شرح پديد آور :
شيما نبي فر
ويرايشگر :
ويراستار علمي شهين نعمت زاده
غيره :
[براي] پژوهشكد علوم شناختي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
222ص.: نمودار
كتابنامه :
كتابنامه :ص. [185] - 199
موضوع :
خواندن -- استنباط , خواندن
شناسه هاي افزوده :
پ ، ويراستار نعمت زاده ، شهين ، 1333 - , ت پژوهشكده علوم شناختي , ع
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24فا
شمارة كاتر :
ن277ز
شابك :
978-600-9526-56-7
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت