شماره ركورد :
135619
پديد آور :
ابن مسكويه، احمدبن محمد
تولد/وفات :
، 320؟ - 421ق.
عنوان قراردادي :
جاويدان خرد .فارسي
عنوان :
جاويدان خرد
شرح پديد آور :
مشكويه رازي
مترجم :
[ترجمه] از شرف الدين عثمان بن محمد قزويني
گردآورنده :
به كوشش محمدتقي دانش پژوه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1359
مشخصات ظاهري :
229 ص.
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران ؛1767
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: ترجمه , پشت جلد لاتيني شده: Javidan Kherad
يادداشت :
فارسي- عربي
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
اندرزنامه هاي پهلوي , اخلاق ايراني
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم قزويني ، عثمان بن محمد ، قرن7ق. , پ ، گردآورنده دانش پژوه ، محمدتقي ، 1290 - 1375. , ت دانشگاه تهران , ع
ردة اصلي :
170
شمارة كاتر :
الف171ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت