شماره ركورد :
134919
پديد آور :
محمدي ، كاظم، 1340-
عنوان :
جستارهايي در سخن و سكوت
شرح پديد آور :
كاظم محمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
356 ص.
كتابنامه :
كتابنامه : ص. [317] - 332 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
مولوي ، جلال الدين محمدبن محمد ، 604 - 672ق -- نقد و تفسير , مولوي ، جلال الدين محمدبن محمد ، 604 - 672ق -- سخنوري , مولوي ، جلال الدين محمدبن محمد ، 604 - 672ق. -- ديدگاه درباره سكوت , شعر فارسي -- قرن 7ق. -- تاريخ و نقد , سكوت در ادبيات
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/31
شمارة كاتر :
م849/ن م
شابك :
978-964-2905-67-6 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت