شماره ركورد :
133857
پديد آور :
نراقي، يوسف، 1323-
عنوان :
فلسفه علم مطالعه علم در بستر فلسفه
شرح پديد آور :
يوسف نراقي
ويرايشگر :
ويراستار افسانه قاروني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
416ص. : عكس
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Youssef Naraghi. Philosophy of science.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [383] - 403.
موضوع :
علوم -- فلسفه , Science -- Philosophy
شناسه هاي افزوده :
ع , ع: مطالعه علم در بستر فلسفه
ردة اصلي :
501
شمارة كاتر :
ن379ف
شابك :
978-600-435-029-7
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت