شماره ركورد :
133841
پديد آور :
نتل
Author :
Nettl, J. P.
تولد/وفات :
1926 - 1968م.
عنوان :
رزا لوكزامبورگ : گو شه اي از تاريخ سوسياليسم در اروپا
شرح پديد آور :
پيتر نتل
مترجم :
ترجمه عبدالحسين شريفيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۴
مشخصات ظاهري :
1007ص.
عنوان به زبان اصلي :
Rosa Luxemburg, 1969
موضوع :
لوكزامبورگ ، رزا ، ۱۸۷۰-۱۹۱۹م , Luxemburg , Rosa
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم شريفيان ، عبدالحسين ، ۱۳۰۵ - ۱۳۸۸. , ع
ردة اصلي :
335
رده فرعي :
/4092
شمارة كاتر :
ل764ن
تاريخ :
1394
شابك :
978-964-351-710-6
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت