شماره ركورد :
133673
پديد آور :
طباطبايي فهلياني، ميرزا امان اله
تولد/وفات :
، 1354 - 1386
عنوان :
خورشيد سرد مجموعه شعر
شرح پديد آور :
ميرزاامان اله طباطبايي فهلياني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1396
مشخصات ظاهري :
199ص.
موضوع :
شعر فارسي - قرن 14 , Persian poetry - 20th century
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ط413خ
شابك :
9786001926846
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت