شماره ركورد :
133094
پديد آور :
برجي، يعقوبعلي
تولد/وفات :
1337-
عنوان :
ولايت فقيه در انديشه فقيهان
شرح پديد آور :
يعقوبعلي برجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
شش، 426 ص.: جدول
فروست :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) ؛ 1020 , الهيات( فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ 9
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Yagub Ali Borji. Jurisprudents perspective on velayat -e- fagih
يادداشت :
چاپ سوم
كتابنامه :
ص . [417] - 426؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت فقيه , فقيهان -- نظريه درباره ولايت فقيه , مجتهدان و علما -- نظريه درباره ولايت فقيه
شناسه هاي افزوده :
ت سازمان مطالعه و تدوين علوم انساني دانشگاهها (سمت ) , ت دانشگاه امام صادق (ع ) , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ب429و
شابك :
‎9647746229
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت