شماره ركورد :
132936
پديد آور :
موري، پاتريك آر
Author :
Murray،Patrick R
عنوان :
ميكروب شناسي پزشكي موراي: ويروس شناسي
شرح پديد آور :
مولف پاتريك آر. موراي، [ كن اس. روزنتال، مايكل ا. فالر]
مترجم :
ترجمه جلال مردانه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395.
مشخصات ظاهري :
316ص. : مصور(بخشي رنگي)، جدول(رنگي)، نمودار(رنگي)
يادداشت :
كتاب حاضر ترجمه ي بخشي از كتاب Medical microbiology,8th ed,2016 است
موضوع :
ويروس شناسي پزشكي , ميكروب شناسي پزشكي
شناسه هاي افزوده :
ميكروب شناسي پزشكي (ويروس شناسي) موراي ۲۰۱۶ , پ روزنتال ، كن اس , پ فالر ، مايكل ا , پ ، مترجم مردانه ، جلال ، ۱۳۵۸ -
ردة اصلي :
616
رده فرعي :
/9101
شمارة كاتر :
م836م
تاريخ :
1395
شابك :
978-964-987-662-7:
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت