شماره ركورد :
132580
پديد آور :
استيل، دانيل
Author :
Danielle, Steel
تولد/وفات :
1948-
عنوان :
جاني فرشته
شرح پديد آور :
دانيل استيل
مترجم :
ترجمه ليلي كريمان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
[192] ص.
فروست :
مجموعه رمان هاي دانيل استيل ؛ 13
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: ‎Johnny angel.‎
موضوع :
داستان هاي آمريكايي -- قرن 20م
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم ، كريمان، ليلي ، 1342- , ع
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
الف494ج
تاريخ :
1382
شابك :
‎964-7137-33-8
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت