شماره ركورد :
132440
پديد آور :
نزبيت، اديت
Author :
‎Nesbit, Edith
تولد/وفات :
، 1923 - 1858م.
عنوان :
بچه هاي راه آهن
شرح پديد آور :
اي نزبيت
مترجم :
ترجمه شيما فتاحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
293ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي : ‎The railway children
موضوع :
داستانهاي ماجرايي
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم فتاحي ، شيما , ع
ردة اصلي :
839
رده فرعي :
/7374
شمارة كاتر :
ن411ب
تاريخ :
1385
شابك :
‎9644177142
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت