شماره ركورد :
132202
پديد آور :
لزگي، امير
تولد/وفات :
1359-
عنوان :
درسنامه جامع MSRT-MHLE (MCHE-EPT)Comprehensive CourseBook
شرح پديد آور :
نگارنده امير لزگي
ويرايشگر :
بي تا فخر السادات
ويرايش :
ويراست3
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
[بيست و دوم]، [648] ص.: جدول (بخشي رنگي)
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: باستناد آخرين تغييرات منابع سال 94 به بعد، درسنامه جامع آزمون هاي زبان MSRT-MHLE MCHE-EPT جهت داوطلبان كنكور دكتري تمام رشته هاي وزارت علوم ...به انضمام پاسخ تشريحي به زبان پارسي و DVD صوتي قسمت Listening و متن مكالمات , پشت جلد به انگليسي: .Amir Lezgui. MSRT-MHLE MCHE-EPT Comprehensive CourseBook
كتابنامه :
ص. [647- 648]
موضوع :
زبان انگليسي ، آزمون ها , زبان انگليسي ، آزمون ها- راهنماي مطالعه
شناسه هاي افزوده :
پ ، ويراستار ، فخرالسادات، بي تا , ع , ع باستناد آخرين تغييرات منابع سال 94 به بعد، درسنامه جامع آزمون هاي زبان MSRT-MHLE MCHE-EPT جهت داوطلبان كنكور دكتري تمام رشته هاي وزارت علوم ...
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24فا
شمارة كاتر :
ل438د
شابك :
978-600-101-477-2
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت