شماره ركورد :
131542
پديد آور :
لاكوف، جورج
Author :
Lakoff, George
تولد/وفات :
، 1941 - م
عنوان :
قلمرو تازه علوم شناختي: آن چه مقوله ها درباره ذهن فاش مي كنند
شرح پديد آور :
جرج ليكاف
مترجم :
جهانشاه ميرزابيگي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
2 ج. : نمودار
عناوين ديگر :
آن چه مقوله ها درباره ذهن فاش مي كنند
يادداشت :
عنوان اصلي: Women, fire, an​d dangerous things : what categories reveal about the mind, c1987
كتابنامه :
به صورت زيرنويس.
موضوع :
زبان -- روان شناسي , مقوله بندي (روان شناسي) , شناخت (روان شناسي) , انديشه و تفكر , عقل
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم ميرزا بيگي ، جهانشاه ، 1327- , ع , ع: آن چه مقوله ها درباره ذهن فاش مي كنند
ردة اصلي :
401
رده فرعي :
/9
شمارة كاتر :
ل221ق
تاريخ :
1395
شابك :
978-964-416-357-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت