شماره ركورد :
131449
پديد آور :
ردفيلد، جيمز
Author :
Redfield, James
عنوان :
راز شامبالا
شرح پديد آور :
جيمز ردفيلد
مترجم :
ترجمه فرناز نوابي فر، محمد حامدنوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
255 ص.
موضوع :
داستان هاي آمريكايي -- قرن 20م
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم نوابي فر ، فرناز ، 1358 - , پ ، مترجم نوري ، محمدحامد ، 1361 -
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
ر443ر
تاريخ :
1394
شابك :
978-964-8687-76-7
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت