شماره ركورد :
130793
پديد آور :
حيدري ، غلام
تولد/وفات :
1337 -
عنوان :
فيلمشناخت ايران
شرح پديد آور :
عباس بهارلو
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1384‎-
مشخصات ظاهري :
ج : مصور
يادداشت :
ج. 1 (چاپ دوم: 1389). , ج.4 (چاپ اول: 1394)
مندرجات :
ج . 1. فيلم شناسي سينماي ايران (1357 - 1309) . - ج.2. فيلم شناسي سينماي ايران 1358 - 1372.-ج.4. فيلم شناسي سينماي ايران 1383-1390.-
موضوع :
فيلم -- فهرست ها , سينما -- ايران
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
016
رده فرعي :
/791437
شمارة كاتر :
ب817ف
شابك :
‎964-341-395-0 : , ‎964-341-396-9 : , 978-964-341-396-5 : , : 978-600-119-806-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت