شماره ركورد :
130480
پديد آور :
مكي زاده، فاطمه
عنوان :
رده بندي دهدهي ديويي
شرح پديد آور :
فاطمه مكى زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1394.
مشخصات ظاهري :
196ص. : جدول
فروست :
مجموعه كتابدار ؛ 315.
عناوين ديگر :
عنوان عطف: رده بندي دهدهي ديويي: كتاب تمرين , عنوان روي جلد: رده بندي دهدهي ديويي: كتاب تمرين. , بالاي عنوان: كتاب تمرين.
كتابنامه :
ص. 196.
موضوع :
رده بندي دهدهي ديويي -- دستنامه ها
شناسه هاي افزوده :
ع , ع: رده بندي دهدهي ديويي: كتاب تمرين
ردة اصلي :
025
رده فرعي :
/431
شمارة كاتر :
م743ر
تاريخ ورود اطلاعات :
1395/04/15
شابك :
978-600-241-124-2
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت