شماره ركورد :
130242
پديد آور :
نجاري، مهدي
تولد/وفات :
، 1364-
عنوان :
چگونگي اعطاي القاب مشابه در دوره قاجار (مطالعه موردي بر روي لقب مشيرالدوله)
شرح پديد آور :
مهدي نجاري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1394
مشخصات ظاهري :
131ص. : تصوير
فروست :
نداي تاريخ ؛ 5.
كتابنامه :
ص. [127]- 131و همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
لقب ها -- ايران -- تاريخ -- قرن 12ق.- 14 , لقب ها -- ايران -- تاريخ , ايران -- تاريخ -- قاجاريان، 1193- 1344ق.
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/074
شمارة كاتر :
ن299چ
شابك :
978-600-94538-6-3 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت