شماره ركورد :
130075
پديد آور :
مندني، اسلام
تولد/وفات :
، 1365-
عنوان :
جرم شناسي ورزشي
شرح پديد آور :
تاليف اسلام مندني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1393.
مشخصات ظاهري :
157ص.
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد: Eslam Mondani. Criminology sport
كتابنامه :
ص. 155- 157و همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
خشونت در ورزش -- قوانين و مقررات , جرايم عليه اشخاص , ورزش -- قوانين و مقررات كيفري , جرم شناسي , خشونت در ورزش -- جنبه هاي جامعه شناختي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
344
رده فرعي :
/099026
شمارة كاتر :
م785ج
شابك :
978-600-193-265-6 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت