شماره ركورد :
129738
پديد آور :
گاردينر، فيليپ اف.
Author :
Gardiner, Phillip F.
تولد/وفات :
، 1949- م
عنوان :
فيزيولوژي ورزشي عصبي- عضلاني پيشرفته
شرح پديد آور :
فيليپ.اف گاردينر
مترجم :
؛ ترجمه رضا قراخانلو
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1394.
مشخصات ظاهري :
هشت، 384ص. : مصور، جدول، نمودار
فروست :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ؛ 1905 , .تربيت بدني ؛ 67
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Advanced neuromuscular exercise physiology,c2011
كتابنامه :
ص. 326- 384
موضوع :
تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي , اعصاب -- فيزيولوژي , نورون هاي حركتي , ماهيچه ها
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم قراخانلو، رضا ، 1337- , ع
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/044
شمارة كاتر :
گ138ف
تاريخ :
1394
شابك :
978-600-02-0171-5
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت