شماره ركورد :
12875
پديد آور :
دستغيب، عبدالعلي، 1310-
عنوان :
هنرمند و گذشته و آينده فرهنگي
شرح پديد آور :
عبدالعلي دستغيب
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1356]
مشخصات ظاهري :
134 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص [137-139] و بصورت زيرنويس
موضوع :
فرهنگ , فرهنگ ايراني , هنر و اجتماع
ردة اصلي :
306
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
د547ه
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/08/03 07:55:11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت