شماره ركورد :
128680
پديد آور :
ناظم جهان، محمد اعظم خان
تولد/وفات :
، 1902-م
عنوان :
محيط اعظم
شرح پديد آور :
محمد اعظم خان ناظم جهان
غيره :
به كوشش : رشيد تفقد؛ مقدمه نويس: محمدمهدي اصفهاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
2ج.
موضوع :
پزشكي سنتي- دايره المعارفها , مواد غذايي- مصارف درماني- متون قديمي تا قرن 14- فهرستها
شناسه هاي افزوده :
پ ؛ تفقد، رشيد ، 1358- , پ ؛ مقدمه نويس اصفهاني، محمدمهدي ، 1324- , ع
ردة اصلي :
615
رده فرعي :
/899
شمارة كاتر :
ن191م
تاريخ :
1394
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت