شماره ركورد :
128058
پديد آور :
بزرگ زاد، حبيب‌الله
عنوان :
جشنها و اعياد ملي و مذهبي در ايران قبل از اسلام
شرح پديد آور :
حبيب الله بزرگ زاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1350
مشخصات ظاهري :
115ص
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: H. Bozorgzad. Pre Islamic festivals in Iran
يادداشت :
فايل ديجيتال اين كتاب در بخش نسخ خطي موجود است , شماره ثبت 25988 اهدايي خانواده مرحوم دكتر يزدگردي طبق نظر واقف براي استفاده در محل درنظر گرفته شده است و در بخش مرجع نگهداري مي شود
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع :
جشنها - ايران , زردشتي - شعاير و مراسم مذهبي , آريائيان - آداب و رسوم
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
394
رده فرعي :
/26955
شمارة كاتر :
ب529ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت