شماره ركورد :
127789
پديد آور :
كوه نورد، احمد
تولد/وفات :
1355 -
عنوان :
زبان تخصصي سوالات طبقه بندي شده كنكورهاي سراسري و آزاد از سال 1375- 1390
شرح پديد آور :
گردآوري و تدوين احمد كوه نورد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
567ص
فروست :
مجموعه زيست شناسي
عناوين ديگر :
كتاب جامع كنكور كارشناسي ارشد , زبان تخصصي (كتاب جامع كارشناسي ارشد) , پشت جلد به انگليسي: Professional english
موضوع :
زبان انگليسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) , زبان انگليسي -- كتاب هاي قرائت -- زيست شناسي , زبان انگليسي -- كتاب هاي قرائت -- زيست شناسي , دانشگاه ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ها
شناسه هاي افزوده :
ع , ع كتاب جامع كنكور كارشناسي ارشد , ع زبان تخصصي (كتاب جامع كارشناسي ارشد)
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/6402457
شمارة كاتر :
ك867ز
شابك :
978-964-2605-23-1
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت