شماره ركورد :
127646
پديد آور :
لياقت ، ندا
تولد/وفات :
1358 -
عنوان :
جديدترين فناوري دنياي كامپيوتر رايانش ابري، فناوري سبز(معرفي مقدماتي)
شرح پديد آور :
مولف ندا لياقت
ويرايشگر :
ويراستار علمي عليرضا سيه بازي
غيره :
؛ [براي] موسسه فرهنگي هنري پارسيان شيراز
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
152ص. : مصور، جدول.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 149 - 152.
موضوع :
محاسبات ابري , وب -- خدمات , داده پردازي , نرم افزار كاربردي
شناسه هاي افزوده :
پ ، ويراستار سيه بازي ، عليرضا ، 1351 - , ع
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/67
شمارة كاتر :
ل835ج
شابك :
978-964-377-510-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت