شماره ركورد :
127585
پديد آور :
عليمحمدي ، محمود
تولد/وفات :
، 1328 -
عنوان :
ترجمه متون ادبي (رشته مترجمي زبان انگليسي)
شرح پديد آور :
مولف : محمود عليمحمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377.
مشخصات ظاهري :
دوازده، 253 ص.
فروست :
دانشگاه پيام نور ؛ 785 , . گروه زبان انگليسي ؛ 45/آ
يادداشت :
چاپ ششم , چاپ نهم: خرداد 1392
كتابنامه :
ص. 251 - 253
موضوع :
زبان انگليسي - ترجمه به فارسي - آموزش برنامه اي , زبان انگليسي - كتاب هاي قرائت - ادبيات - آموزش برنامه اي , زبان انگليسي - كتاب هاي درسي براي خارجيان - آموزش برنامه اي
شناسه هاي افزوده :
ت دانشگاه پيام نور , ع
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/02
شمارة كاتر :
ع866ت
شابك :
978-964-455-705-7 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت