شماره ركورد :
127536
پديد آور :
نمايشگاه سالانه پوستر عاشورا ﴿اولين:1384:تهران﴾
عنوان :
اولين نمايشگاه سالانه پوستر عاشورا
شرح پديد آور :
برگزاركننده مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
96 ص.: مصور ﴿رنگي﴾
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي:The first annual ashooras poster exhibition...
موضوع :
پوستر ها - ايران - مجموعه ها , عاشورا - پوسترها , پوستر هاي ايراني - نمايشگاه ها , گرافيك - ايران
ردة اصلي :
741
رده فرعي :
/674
شمارة كاتر :
ن644الف
تاريخ :
1384
شابك :
978-964-506-523-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت