شماره ركورد :
127242
پديد آور :
گرسكيس، دن
Author :
Gurskis, Dan
عنوان :
فيلمنامه كوتاه: فيلم كوتاه از مفهوم تا توليد
شرح پديد آور :
دان گرسكيس
مترجم :
ترجمه حسين فراهاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
[318]ص
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: فيلم كوتاه از مفهوم تا توليد
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: The short screenplay : your short film from concept to production c2007
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
فيلم هاي كوتاه -- فيلم نامه نويسي , فيلم هاي كوتاه -- توليد و كارگرداني
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم فراهاني ، حسين 1353 -‎ , ع , ع فيلم كوتاه از مفهوم تا توليد
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/23
شمارة كاتر :
گ335ف
تاريخ :
1392
شابك :
978-964-506-968-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت