شماره ركورد :
126863
پديد آور :
نظري، محسن
تولد/وفات :
1342 -
عنوان :
2000 تست اقتصاد كلان
شرح پديد آور :
محسن نظري
ويرايش :
[ويرايش دوم]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
پنج، 448 ص.: نمودار
عناوين ديگر :
عنوان گسترده: دوهزار سوال چهارگزينه اي اقتصاد كلان , عنوان عطف : اقتصاد كلان , پشت جلد به انگليسي :‎Mohsen Nasari. A comprehensive test bank of macroeconomics 2000 solved tests. , عنوان روي جلد: 2000 [دو هزار] سوال چهارگزينه اي اقتصاد كلان
يادداشت :
چاپ دوازدهم , چاپ دهم: 1390 , چاپ نهم: 1389
موضوع :
اقتصاد كلان -- آزمونها و تمرينها (عالي﴾ , اقتصاد كلان -- راهنماي آموزشي (عالي) , دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها
شناسه هاي افزوده :
ع , ع 2000 [دو هزار] سوال چهارگزينه اي اقتصاد كلان
ردة اصلي :
339
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
ن511الف
تاريخ :
1392
شابك :
964-91426-1-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت