شماره ركورد :
126486
پديد آور :
ناطق ، سامان
عنوان :
اروند ما را با خود مي برد: خاطرات رزمندگان استان اردبيل
شرح پديد آور :
مصاحبه و تدوين سامان ناطق
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
199ص.: عكس
فروست :
دفتر ادبيات و هنر مقاومت 523 , جنگ ايران و عراق خاطرات 157
عناوين ديگر :
خاطرات رزمندگان استان اردبيل
موضوع :
جنگ ايران و عراق، 1359- 1367 خاطرات
شناسه هاي افزوده :
ع , ع خاطرات رزمندگان استان اردبيل
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/08430922
شمارة كاتر :
ن182الف
شابك :
‎978-964-506-099-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت