شماره ركورد :
126224
پديد آور :
يثربي، چيستا
تولد/وفات :
، 1347 -
عنوان :
پري خواني عشق و سنگ مجموعه 3 نمايشنامه
شرح پديد آور :
چيستا يثربي
مترجم :
[ براي ] حوزه هنري استان تهران
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
109ص.
موضوع :
نمايشنامه فارسي- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا2
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ي33پ
شابك :
978-600-175-163-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت