شماره ركورد :
125867
پديد آور :
رضوي زاده، مرجان
تولد/وفات :
، 1364 -
عنوان :
راهنماي انگليسي براي رشته ي معماري ﴿براساس كتاب رستگارپور﴾
شرح پديد آور :
مرجان رضوي زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
194ص.
يادداشت :
كتاب حاضر راهنمايي بر كتاب " English for the students of architecture " تاليف حسن رستگارپور است
موضوع :
زبان انگليسي- كتاب هاي قرائت - معماري , معماري- اصطلاح ها و تعبيرها , زبان انگليسي- كتاب هاي درسي براي خارجيان - فارسي
شناسه هاي افزوده :
پ رستگارپور ، حسن 1328 - , ع
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/6
شمارة كاتر :
ر483ر
شابك :
978-600-5160-84-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت