شماره ركورد :
125662
پديد آور :
نادري، بهروز
عنوان :
مديريت حريق
شرح پديد آور :
بهروز نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389-
مشخصات ظاهري :
ج. :مصور٬ جدول٬ نمودار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Fire mangement
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 155
مندرجات :
ج.1. شناخت سيستمهاي اتوماتيك اعلام و اطفاء حريق
موضوع :
آتش سوزي , آتش سوزي - اعلام خطر
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
628
رده فرعي :
/9
شمارة كاتر :
ن136م
شابك :
9789646792968
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت