شماره ركورد :
125265
پديد آور :
كزازي ، ميرجلال الدين
تولد/وفات :
1327 -
عنوان :
دفتر دانايي و داد ( بازنوشت شاهنامه )
شرح پديد آور :
ميرجلال الدين كزازي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1392
مشخصات ظاهري :
791ص.
يادداشت :
نمايه
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ ق . شاهنامه - اقتباس ها , داستان هاي فارسي - قرن 14
شناسه هاي افزوده :
پ فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ ق . شاهنامه , ع , ع شاهنامه به نثر
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ك534د
شابك :
9789641650720
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت