شماره ركورد :
125089
پديد آور :
ويلسون، جي. ويلو
Author :
Wilson , G. Willow
تولد/وفات :
، 1982-م.
عنوان :
مسجد پروانه سفر دختري آمريكايي به عشق و مسلماني
شرح پديد آور :
جي.ويلو ويلسون
مترجم :
ترجمه حسن بدره
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
293 ص.
فروست :
رمان؛ 5
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: The butterfly mosque , c2010
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
ويلسون ، جي. ويلو ، 1982 - م. , تازه كيشان مسلمان- ايالات متحده - سرگذشتنامه , زنان مسلمان- ايالات متحده - سرگذشتنامه , زنان مسلمان- مصر - قاهره - سرگذشتنامه , آمريكاييان- مصر- قاهره - سرگذشتنامه , مصر- آداب و رسوم و زندگي اجتماعي
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم بدره ، محسن 1365 - , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/479
شمارة كاتر :
و942م
تاريخ :
1394
شابك :
978-600-6077-45-1
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت