شماره ركورد :
125054
پديد آور :
قاسمي، رحيم
تولد/وفات :
، 1351-
عنوان :
فيض نجف
شرح پديد آور :
تاليف رحيم قاسمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1393.
مشخصات ظاهري :
2ج. : مصور، عكس، نمونه
يادداشت :
كتاب حاضر به مناسبت همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق اسفند 1393ش/مارس2015م منتشر شده است.
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
ج.1. شاگردان مكتب شيخ محمدتقي نجفي صاحب حاشيه و شيخ محمدحسين صاحب فصول. - ج.2. شاگردان عالم رباني حاج شيخ محمدباقر نجفي اصفهاني.
موضوع :
مجتهدان و علما -- ايران -- سرگذشتنامه , مجتهدان و علما -- عراق -- نجف -- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/996
شمارة كاتر :
ق199ف
شابك :
: 978-964-988-774-6 , : 978-964-988-772-2 , : 978-964-988-773-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت