شماره ركورد :
124815
پديد آور :
ارژنگ، غلامرضا
تولد/وفات :
1315 -
عنوان :
ويرايش زباني براي زبان نوشتاري فارسي امروز
شرح پديد آور :
غلامرضا ارژنگ
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
187ص.
فروست :
سلسله انتشارات نشر قطره؛ 1255 , زبان و زبان شناسي؛ 12
يادداشت :
چاپ دوم: 1392 , چاپ سوم: 1394
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[189]
موضوع :
ويراستاري , نگارش علمي و فني
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/027
شمارة كاتر :
الف393و
شابك :
978-600-119-288-3
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت