شماره ركورد :
124680
پديد آور :
قاسم نژاد، زهرا
تولد/وفات :
، 1356 -
عنوان :
اثر سياق در اختيار قراءات
شرح پديد آور :
زهرا قاسم نژاد٬محمد رضا ستوده نيا٬ نصرالله شاملي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
571ص : جدول
فروست :
در سايه سار همايش؛ 5
يادداشت :
به مناسبت اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق , فارسي- عربي
كتابنامه :
كتابنامه: ص.546 - 571
موضوع :
قرآن- قرائت - تاثير , قرآن- علوم قرآني
شناسه هاي افزوده :
پ ستوده نيا ، محمدرضا , پ شاملي ، نصرالله , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/151
شمارة كاتر :
ق198الف
شابك :
978-964-988-758-6 :
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت