شماره ركورد :
124415
پديد آور :
دشت پيما، مجتبي
تولد/وفات :
، 1365 -
عنوان :
مجازي سازي سرورها با VMware vSphere
شرح پديد آور :
تاليف و ترجمه مجتبي دشت پيما
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
413ص.: مصور٬ جدول
موضوع :
وي. ام. وير وي اسفر , كامپيوترها- سيستم هاي مجازي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/436
شمارة كاتر :
د571م
شابك :
978-600-307-055-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت