شماره ركورد :
124392
پديد آور :
يثربي، يحيي
تولد/وفات :
، 1321-
عنوان :
فلسفه خرافات معرفي و شناخت خرافات، علل و انگيزه هاي گرايش و روش مبارزه با آن
شرح پديد آور :
نوشته يحيي يثربي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1393
مشخصات ظاهري :
301ص.
يادداشت :
چاپ دوم
كتابنامه :
كتابنامه:ص.289 - 292 و به صورت زيرنويس
موضوع :
خرافات , خرافات - جنبه هاي اجتماعي , خرافات- جنبه هاي مذهبي - اسلام
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
398
رده فرعي :
/41
شمارة كاتر :
ي33ف
شابك :
978-964-00-1565-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت