شماره ركورد :
123769
پديد آور :
ناي ، جوزف اس.
Author :
Nye, Joseph S.
تولد/وفات :
1937 - م.
عنوان :
رهبري و قدرت هوشمند
شرح پديد آور :
نويسنده جوزف ناي
مترجم :
مترجمين محمودرضا گلشن پژوه، الهام شوشتري زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
277ص.
فروست :
انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران ؛ 289
يادداشت :
عنوان اصلي: The powers to lead, c2008 , كتابنامه
موضوع :
رهبري سياسي , رهبري , قابليت اجرايي , روابط بين اشخاص
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم گلشن پژوه ، محمودرضا ، 1352 - , پ ، مترجم شوشتري زاده ، الهام ، 1360 - , ع
ردة اصلي :
352
رده فرعي :
/236
شمارة كاتر :
ن249ر
تاريخ :
1387
شابك :
9789645260987
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت